Projecten

De wijkraad wordt betrokken bij diverse projecten die onze wijk aangaan, al dan niet in samenwerking met de gemeente Oss. Omdat de wijkraadsleden niet overal tegelijk kunnen zijn, zoekt de wijkraad doorlopend vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen. 

Wilt u de wijkraad helpen of uw expertise over een bepaald onderwerp aanbieden? Stuur een e-mailbericht naar wijkraadossnoordwest@gmail.com.

Adviezen

De wijkraad heeft een signalerende en adviserende rol naar het college van burgemeester en wethouders. Zij kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college. Bij het niet volgen van een advies, dient de gemeente dit te onderbouwen.

In 2020 zijn door de wijkraad de volgende adviezen gestuurd.

Preventieteam

Het preventieteam is altijd op zoek naar actieve buurtbewoners die zich willen inzetten voor een veilige woon- en leefomgeving. Ongeveer 11 avonden per jaar gaan zij gezamelijk de wijk in, op zoek naar onveilige situaties.

Wilt u deelnemen aan activiteiten van het preventieteam?

U bent van harte welkom! Neem contact op met Marian de Sain-van den Hoven, telnr. 06 51850633, wijkraadossnoordwest@gmail.com.

Meer informatie: https://drive.google.com/open?id=1D05KJ5cmsZjm_MrJmQOJfk_88j2rmsVd

Whatsapp Buurtpreventie

Iedere minuut vindt in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer worden stijgt het aantal woninginbraken. Veilig wonen is bewust wonen. U kunt samen met uw buren een steentje bijdragen aan de veiligheid in uw buurt.

Uit onderzoek is gebleken dat WhatsApp-groepen voor buurtpreventie inbrekers afschrikken. In buurten waar bewoners via WhatsApp verdachte situaties met elkaar delen, is het aantal inbraken met 50 procent afgenomen. De inbrekers laten deze buurten vaak links liggen.

Meer informatie:

Nieuwbouw Kromstraat

De gemeente heeft formeel akkoord gegeven om achter Kromstraat 64 tot en met Kromstraat 84 woningbouw te ontwikkelen. Het gaat om ongeveer 30 betaalbare koopwoningen die vooral geschikt zijn voor starters. Op 4 juni 2020 is voor direct omwonenden  een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Van 10 december 2020 t/m 20 januari 2021 heeft het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

Nieuwbouw Jeneverbes

Combinatie Muller Wagemakers VOF wil aan de Jeneverbes 7A in Oss een 5-tal nieuwe woningen realiseren. Het gaat om patiobungalows. Deze komen op de plaats van het voormalig kinderdagverblijf De Schaepskooi.
Er is een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht.
Dit plan lag van 28 mei 2020 tot  8 juli 2020 ter inzage bij de gemeente.

Herinrichting Hazenkamplaan-Leygraaf

Op 14 september 2020 is de gemeente gestart met het herinrichten van de Hazenkamplaan en een deel van de Leygraaf, vanaf de Wolfskooi.
De werkzaamheden bestaan uit

  • het vervangen van het asfalt;
  • het aanleggen van een infiltratierool voor regenwater onder de rijbaan;
  • het aanleggen van vrijliggende fietspaden;
  • het verbeteren van het groen en aanleg van wadi's;
  • het verbeteren openbare verlichting en
  • het aanpassen van parallelwegen.

Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/Oss-Hazenkamplaan-Leygraaf-herinrichting.htm

Multifunctionele accommodatie (MFA)

In 2018 stelde de gemeenteraad 6,4 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing van sportzaal Ussenstelt tot een multifunctionele accommodatie voor Oss-Noordwest. Met wijkcentrum De Hille, buurtcentrum De Bonte Hoef, sportzaal Ussenstelt en scouting Ussen als toekomstige gebruikers.

Laatste informatie: https://www.ad.nl/oss/oss-zet-plannen-voor-wijkcentrum-ussen-in-de-ijskast-constructie-ussenstelt-blijkt-niet-stevig-genoeg~a919e3be/

Herontwikkeling woonwagenlocatie Brasem – Oss

De gemeenteraad van Oss heeft eind 2016 nieuw beleid voor de huisvesting van woonwagenbewoners vastgesteld. Kern van dit beleid is dat woonwagenbewoning in de gemeente Oss in de toekomst mogelijk blijft. Voor de locatie Brasem betekent dit dat er in totaal weer 8 standplaatsen komen. Daarom is er voor deze woonwagenlocatie een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Om deze herontwikkeling mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig.

Op 31 augustus 2020 is voor omwonenden een informatieavond geweest. Van 24 januari 2021 t/m 24 februari 2021 heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen.

Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/herontwikkeling_woonwagenlocatie_brasem_oss.htm

Duurzame Polder

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. De Provincie Noord-Brabant wil dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komt. Om hier een bijdrage aan te leveren, verkennen de Provincie en de twee gemeenten gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden aan te leggen. Daarbij wegen zij belangen af die in het gebied spelen.

De wijk- en dorpsraden van Oss Noord-West, Lith, Geffen, Rosmalen en ’s-Hertogenbosch hebben deelgenomen aan de klankbordgroep om het proces te bewaken.

Meer informatie: https://www.duurzamepolder.nl/

Presentatie

Bewoners beheren buurt

U weet zelf het beste wat nodig is in uw straat of buurt en wat er beter of mooier kan. Het project Bewoners Beheren Buurt geeft u de ruimte en mogelijkheid om samen met buurtgenoten uw woonomgeving te beheren en onderhouden. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw wijk of buurt behouden en zelfs verbeteren.

Op verschillende plaatsen in Oss zijn bewoners al actief. Een aantal bewoners hebben hun inspanning ook op kaart gezet uit trots en voor uw inspiratie.

Wilt u geveltuintjes of een buurt(moes)tuin aanleggen en bijhouden? Schoonmaakacties houden? Of wilt u een speelplek of plantsoen onderhouden? Alle ideeën zijn welkom! Het kan zijn dat u alles zelf mag doen of dat de gemeente toch een deel van de taken blijft uitvoeren. In de spelregels staat hoe u dit verder aanpakt.

Voorbeelden in de wijk:
- Vlashoek een gezellige en schone buurt
- Onderhoud Maanplantsoen Ussen

 

Vlinderproject

Een bewoonster heeft de gemeente en de wijkraad benaderd met een idee. Zij wandelt vaak in de Vlinderbuurt. Alle straten zijn vernoemd naar vlinders en mevrouw vroeg zich af hoe deze vlinders er uit zien. Zou het niet leuk zijn om de vlinders ergens in de buurt af te beelden? En is het niet leuk struiken te planten waar vlinders op afkomen? Of ergens bloemenzaad te strooien waaruit plantjes groeien waar vlinders hun nectar halen.

Op 16 maart 2021 gaan we met bewoners uit de vlinderbuurt via een digitale bijeenkomst in gesprek. We gaan op zoek naar ideeën en we hopen ook dat er bewoners zijn die graag de handen uit te mouwen steken voor hun buurt. Zodra er meer bekend is, laten wij dat weten op deze website.

Wilt u een vrolijke en kleurrijke tuin creëren en tegelijkertijd een
steentje bijdragen aan de biodiversiteit van vlinders? Op www.vlinderstichting.nl vindt u talrijke tips en trucs voor de perfecte Vlindertuin! Heeft u ook al vlinders gespot? Laat het de vlinderstichting weten en geniet van uw Vlindertuin!