Projecten

De wijkraad wordt betrokken bij diverse projecten die onze wijk aangaan, al dan niet in samenwerking met de gemeente Oss. Omdat de wijkraadsleden niet overal tegelijk kunnen zijn, zoekt de wijkraad doorlopend vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen. 

Wilt u de wijkraad helpen of uw expertise over een bepaald onderwerp aanbieden? Stuur een e-mailbericht naar wijkraadossnoordwest@gmail.com.

Preventieteam

Het preventieteam is altijd op zoek naar actieve buurtbewoners die zich willen inzetten voor een veilige woon- en leefomgeving. Ongeveer 11 avonden per jaar gaan zij gezamelijk de wijk in, op zoek naar onveilige situaties.

Wilt u deelnemen aan activiteiten van het preventieteam?

U bent van harte welkom! Neem contact op met Marian de Sain-van den Hoven, telnr. 06 51850633, wijkraadossnoordwest@gmail.com.

Meer informatie: https://drive.google.com/open?id=1D05KJ5cmsZjm_MrJmQOJfk_88j2rmsVd

Whatsapp Buurtpreventie

Iedere minuut vindt in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer worden stijgt het aantal woninginbraken. Veilig wonen is bewust wonen. U kunt samen met uw buren een steentje bijdragen aan de veiligheid in uw buurt.

Uit onderzoek is gebleken dat WhatsApp-groepen voor buurtpreventie inbrekers afschrikken. In buurten waar bewoners via WhatsApp verdachte situaties met elkaar delen, is het aantal inbraken met 50 procent afgenomen. De inbrekers laten deze buurten vaak links liggen.

Meer informatie:

Nieuwbouw Kromstraat

Recentelijk heeft de gemeente formeel akkoord gegeven om achter Kromstraat 64 tot en met Kromstraat 84 woningbouw te ontwikkelen. Het gaat om ongeveer 30 betaalbare koopwoningen die vooral geschikt zijn voor starters.
Hendriks Projectontwikkeling BV heeft voor direct omwonenden op 4 juni 2020 een informatiebijeenkomst georganiseerd.
Het ontwerp bestemmingsplan wordt na de zomervakantie ter inzage gelegd.

Nieuwbouw Jeneverbes

Combinatie Muller Wagemakers VOF wil aan de Jeneverbes 7A in Oss een 5-tal nieuwe woningen realiseren. Het gaat om patiobungalows. Deze komen op de plaats van het voormalig kinderdagverblijf De Schaepskooi.
Er wordt een ontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht.
Dit plan ligt van 28 mei 2020 tot  8 juli 2020 ter inzage bij de gemeente.
https://www.oss.nl/Tonen-op-pagina-standaard/ONTWERPBESTEMMINGSPLAN-Herziening-2-bestemmingsplan-Noord-West-Oss-2013-Jeneverbes-7a-Oss-.htm

Zie hier voor meer informatie over de procedure.

Herinrichting Hazenkamplaan-Leygraaf

In 2020 wordt de Hazenkamplaan en Leygraaf vanaf het winkelcentrum Wolfskooi opgeknapt. De verharding moet vervangen worden. Verder streeft de gemeente naar de aanleg van vrijliggende fietspaden.

Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/Oss-Hazenkamplaan-Leygraaf-herinrichting.htm

Multifunctionele accommodatie (MFA)

In 2018 stelde de gemeenteraad 6,4 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing van sportzaal Ussenstelt tot een multifunctionele accommodatie voor Oss-Noordwest. Met wijkcentrum De Hille, buurtcentrum De Bonte Hoef, sportzaal Ussenstelt en scouting Ussen als toekomstige gebruikers.

Laatste informatie: https://www.ad.nl/oss/oss-zet-plannen-voor-wijkcentrum-ussen-in-de-ijskast-constructie-ussenstelt-blijkt-niet-stevig-genoeg~a919e3be/

Herontwikkeling woonwagenlocatie Brasem – Oss

Er komen zes nieuwe standplaatsen op de woonwagenlocatie aan de Brasem in Oss. In totaal zijn er straks dus weer 8 standplaatsen op deze woonwagenlocatie. De gemeenteraad heeft namelijk eind 2016 besloten om af te stappen van het afbouwbeleid voor woonwagenlocaties en om het oorspronkelijk aantal standplaatsen terug te brengen.

Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/herontwikkeling_woonwagenlocatie_brasem_oss.htm

Duurzame Polder

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. De Provincie Noord-Brabant wil dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komt. Om hier een bijdrage aan te leveren, verkennen de Provincie en de twee gemeenten gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden aan te leggen. Daarbij wegen zij belangen af die in het gebied spelen.

De wijk- en dorpsraden van Oss Noord-West, Lith, Geffen, Rosmalen en ’s-Hertogenbosch nemen plaats in de klankbordgroep om het proces te bewaken.

Door de coronamaatregelen zijn de data waarop de besluitvorming over de Duurzame Polder in de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch en Oss plaatsvindt nog niet bekend. Gemeenten en de provincie Noord-Brabant hechten veel waarde aan een zorgvuldig besluitvormingsproces waarbij inspraak op een goede manier mogelijk is. De verwachting is dat besluitvorming plaatsvindt na de zomervakantie van 2020.

Meer informatie: https://www.duurzamepolder.nl/

Presentatie

Bewoners beheren buurt

U weet zelf het beste wat nodig is in uw straat of buurt en wat er beter of mooier kan. Het project Bewoners Beheren Buurt geeft u de ruimte en mogelijkheid om samen met buurtgenoten uw woonomgeving te beheren en onderhouden. Hiermee kunt u de kwaliteit van uw wijk of buurt behouden en zelfs verbeteren.

Op verschillende plaatsen in Oss zijn bewoners al actief. Een aantal bewoners hebben hun inspanning ook op kaart gezet uit trots en voor uw inspiratie.

Wilt u geveltuintjes of een buurt(moes)tuin aanleggen en bijhouden? Schoonmaakacties houden? Of wilt u een speelplek of plantsoen onderhouden? Alle ideeën zijn welkom! Het kan zijn dat u alles zelf mag doen of dat de gemeente toch een deel van de taken blijft uitvoeren. In de spelregels staat hoe u dit verder aanpakt.

Voorbeelden in de wijk:
- Vlashoek een gezellige en schone buurt
- Onderhoud Maanplantsoen Ussen