Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss – 2021’

Van 10 december 2020 t/m 20 januari 2021 liggen de stukken mbt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss – 2021’ ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2.
Ook zijn de stukken digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bronbestanden van het voorontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPkromstross2021- VO01.

Wilt u méér informatie over het voorontwerpbestemmingsplan?
Belt u dan met mevrouw M. van den Hogen of mevrouw N. van Zuijlen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via het telefoonnummer 14 0412. Indien u dit wilt, kan een afspraak worden gemaakt waarop u uw vragen kunt stellen. Uiteraard wordt daarbij gelet op de geldende coronamaatregelen.