Subsidie

Een van de doelstellingen van zowel de wijkraad als de wijkstichting is het ondersteunen van buurtactiviteiten op sociaal en cultureel gebied. Het koesteren van deze initiatieven staat bij ons beiden op een hoog vaandel.

Om het organiseren van dit soort activiteiten te ondersteunen en makkelijker te maken, stelt de wijkraad sinds jaar en dag onze “Feestkar” ter beschikking. Deze aanhanger bevat allerlei materialen zoals  tenten, tafels, krukken, verlichting, verwarming etc.

Buiten deze fysieke steun, willen wijkraad en wijkstichting buurtinitiatieven ondersteunen met een geldelijke bijdrage.

Subsidie kan worden aangevraagd via de penningmeester van de wijkraad (jos.boerakker@ziggo.nl). Het aanvraagformulier kan worden gedownload via de website van de wijkraad.

Na beoordeling van de aanvraag en bij een positieve beslissing zal de penningmeester van de wijkraad het volledig toe te kennen bedrag aan jullie overmaken. Hij zal achteraf een deel van de subsidie terugvragen bij de wijkstichting.

Aanvraagformulier subsidie