Podiumbijeenkomst gemeente Oss over nieuwbouw in Oss West

Op 16 september 2021 organiseert de gemeente Oss een podiumbijeenkomst over de woningbouw in Oss West.

Op 8 april jl. heeft een opiniërende bijeenkomst plaatsgevonden over de resultaten van de
Task Force. Als onderdeel van de woningbouwopgave voor de komende jaren voor Oss is het voornemen om in Oss-West circa 3000 woningen versneld te realiseren.

Inmiddels is er een projectorganisatie in oprichting en zijn er, op basis van een op 4 augustus vrijgegeven Nota Reikwijdte en Detailniveau, diverse MER-onderzoeken gestart. Van belang is om, zodra daartoe de benodigde inzichten zijn verkregen en richtinggevende keuzes zijn gemaakt, tijdig een bestemmingsplan in procedure te nemen.
Naast de beoogde snelheid in het proces zal gelijktijdig gewerkt worden vanuit een zorgvuldig participatieproces waarbij belanghebbenden en de Gemeenteraad uitgebreid de kans krijgen om hun visie op de ontwikkelingen in Oss West in te brengen.

Doel van deze podiumbijeenkomst
Informeren van de Gemeenteraad en belangstellenden over het waarom, wat en hoe van deze gebiedsontwikkeling.

Doorzicht
Er worden momenteel nog geen keuzes gemaakt ten aanzien van gewenste en noodzakelijke maatregelen en de wijze waarop deze in de plannen worden opgenomen. Dit is voorzien in het derde en vierde kwartaal van 2021 waar ook participatie een belangrijke rol zal spelen. Deze stappen dienen te leiden tot besluitvorming over de kaders en uitgangspunten in College en Raad in december en vervolgstappen naar een vast te stellen bestemmingsplan in de eerste helft van volgend jaar.

Podiumbijeenkomst digitaal volgen?
Deze podiumbijeenkomst is een digitale bijeenkomst. Je kunt deze online volgen. Dit punt staat gepland van 20:00 uur tot 20.45 uur. Aanmelden kan door een bericht te sturen aan raadsgriffie@oss.nl. Je krijgt dan een teamslink toegestuurd. Het is niet mogelijk om te reageren tijdens deze bijeenkomst. Klik hier voor meer informatie.