Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere waarden ‘Kromstraat Oss – 2021’, Oss

Van 22 april 2021 tot en met 2 juni 2021 kunt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarden ‘Kromstraat Oss – 2021’.

Waar gaat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss – 2021’ over?
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss – 2021’ gaat over de percelen Kromstraat 64 en 82 en de percelen die liggen achter de bestaande woningen aan de Kromstraat te Oss tussen nummer 62 en 86. Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de spoorlijn ’s-Hertogenbosch – Oss – Nijmegen. Het plan maakt de realisering van 29 grondgebonden woningen mogelijk. Ook de bestaande woning Kromstraat 82 is meegenomen in het plan, omdat de bestemming van deze woning als ‘bedrijfswoning’ verandert in een ‘gewone’ woonbestemming.

Klik hier voor meer informatie.
Klik hier als u de ruimtelijke plannen wilt inzien.