Categorie: Nieuws

Bij de wedstrijd Praktisch Alles Groen wonnen bewoners en begeleiders van het Elzeneindhuis en wijkraad Ruwaard met het project ‘Slowpad’. Een wandelroute met allerlei kleine zijpaden in het groen naar speeltoestellen en insektenhotel is aangelegd. Woont u in de gemeente Oss en heeft u ook een idee om samen met uw buurtgenoten, de buurt, de wijk of het dorp waarin u woont nóg mooier, leuker, beter en leefbaarder te maken? Maak dan een ontwerp en doe mee aan de wedstrijd Praktisch Alles Groen!

Dien uw ontwerp uiterlijk dinsdag 1 oktober 2019 in. Meer informatie en de voorwaarden staan op  www.praktischallesgroen.nl 

Start Cursus omgaan met geld

Op vrijdag 20 september 2019 start de gratis cursus ‘Omgaan met geld’. Wilt u graag zelf uw administratie en financiën bijhouden? Maar lukt het niet om uw papieren op orde te krijgen of te houden? Weet u niet waar uw geld blijft? Wilt u graag meer weten over toeslagen van de belastingdienst? Hebt u vragen over overstappen naar een andere ziektekostenverzekering? Of hebt u andere vragen over uw financiën? Dan is de gratis cursus ‘Omgaan met geld’ iets voor u!

Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/to/Gratis_cursus_Omgaan_met_geld-2.htm

Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 20 augustus 2019 besloten niet verder te gaan met de huidige plannen voor een multifunctionele accommodatie in Oss Noordwest. Bedoeling is om een MFA te bouwen bij sportzaal Ussenstelt aan de Looveltlaan. Deze plannen zijn nu vertraagd.

Lees meer: Persbericht

Duurzaam wonen spreekuur

Heeft u een specifieke vraag over uw woning, dan biedt de gemeente Oss u de mogelijkheid om langs te komen op een van de spreekuren. Op iedere eerste donderdag van de maand zit er een adviseur van energieloket Brabant Woont Slim voor u klaar. Of het nu om isoleren of om zonnepanelen gaat, uw overwegingen kun u aan deze expert voorleggen. In een kort gesprek van maximaal een half uur geeft hij terugkoppeling op de voorgelegde kwestie van uw woning. Let op, in de beperkte tijd kan natuurlijk niet uw gehele woonsituatie worden besproken, hiervoor is er een uitgebreid energie advies (en daar zijn kosten aan verbonden).

Meer informatie: https://brabantwoontslim.nl/dienst/spreekuuross

Het Osse gemeentebestuur heeft concrete plannen voor uitbreiding van de stad ten westen van de wijk Ussen. In het gebied tussen de Amsteleindstraat, Brandstraat en Kleinussenstraat verrijzen op de lange termijn 800 woningen. Daarnaast staan in de nog verdere toekomst huizen gepland in de omgeving van de voormalige vuilstort aan de Gewandeweg.

Met de uitbreidingsplannen moet de stad Oss er qua woningbouw weer vijftien tot twintig jaar tegen kunnen. Wethouder Joop van Orsouw geeft aan dat de gemeente bij de voormalige vuilstort op drie van de vier hoeken grond in bezit heeft.

Het gebied tussen de Brandstraat en Amsteleindstraat werd na analyse aangemerkt als meest geschikt voor verdere woningbouw. “Zuidelijker richting het spoor zitten nog veel agrarische bedrijven met hindercirkels. Daar kun je alleen fragmentarisch bouwen. Ten noorden van de Gewandeweg zit een geitenhouderij. Daar kun je in een straal van vijfhonderd meter ook niks doen.”

Speculanten

Het college van B en W maakt gebruik van de zogeheten wet voorkeursrecht gemeenten om een claim te leggen op de gronden in het gebied tussen Brandstraat en Amsteleindstraat. Door vestiging van het voorkeursrecht wordt gepoogd speculanten buiten de deur te houden. Eigenaren van grond en vastgoed in het betreffende gebied zijn verplicht om hun bezit bij verkoop eerst aan de gemeente aan te bieden.  Het voorkeursrecht is op 4 april gevestigd en geldt in eerste instantie drie maanden. In deze periode moet het college van B en W de plannen aan de gemeenteraad voorleggen. Deze kan het voorkeursrecht vervolgens met drie jaar verlengen en daarna verder tot maximaal zestien jaar. De gemeente gaat in deze fase eigenaren nog niet actief benaderen.

Helemaal nieuw zijn de uitbreidingsplannen ten westen van Oss niet. In 2010 werd in een verkenning naar groeikansen al aangegeven dat er serieus naar Oss-West moest worden gekeken. In deze verkenning werden ook groeimogelijkheden aan de kom van Geffen gezien. In die tijd was Geffen nog onderdeel van de gemeente Maasdonk, maar werd vanuit Oss al nagedacht over een rol voor dit dorp in de woningbouwopgave. Met de uitbreidingen aan de westzijde van Oss zou het uiteindelijk ook logisch zijn om station Oss-West verder richting Geffen te verplaatsen, waar in het verleden ook over werd nagedacht.

bron: https://www.bd.nl/oss-e-o/oss-legt-claim-op-stuk-polder-ten-westen-van-ussen-voor-uitbreiding-met-800-huizen~a822644e/

  • 1
  • 3
  • 4