Categorie: Nieuws

Van 14 januari 2021 t/m 24 februari 2021 kunt u het ontwerpbestemmings-plan ‘Herziening 1 bestemmingsplan Noord-West-Oss – 2013’en andere stukken bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op papier en digitaal bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss; de balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, op donderdag tot 20.00 uur.

Het plan gaat over het woonwagencentrum aan de Brasem in Oss. Met deze bestemmingsplanherziening worden aan de Brasem acht woonwagenstand-plaatsen toegestaan. Brabant Wonen zal deze plaatsen gaan inrichten en verhuren aan toekomstige bewoners. Ook maakt deze herziening een goede ruimtelijke inpassing van het woonwagencentrum in de wijk mogelijk.

De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplan- nen.nl/0828/. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.HZ1noordwestoss-ON01.

Mondeling reageren? Maak tijdig een afspraak met dhr. R. van Dongen, afd. Vastgoed of dhr. M. Eurlings, afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, via telnr. 14 0412.

Schriftelijk reageren? Stuur een brief aan de gemeenteraad van Oss, Afd. Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 5, 5340 BA OSS. Geef hierin aan dat het om het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening 1 Bestemmingsplan Noord-West-Oss 2013’ gaat. Geef ook aan waarom u er niet mee eens bent.

Op 17 maart 2021 om 19.00 uur mag u uw zienswijze toelichten bij een hoorcommissie. U mag geen nieuwe punten inbrengen. Geef duidelijk in uw brief aan als u uw zienswijze wilt toelichten anders ontvangt u geen uitnodiging.

De gemeenteraad stelt in het voorjaar 2021 het definitieve bestemmingsplan vast. De gemeenteraad neemt dan ook een besluit over eventuele zienswijzen.

Meer info: Oss actueel week 2

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss – 2021’

Van 10 december 2020 t/m 20 januari 2021 liggen de stukken mbt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Kromstraat Oss – 2021’ ter inzage bij de balie Publieksvoorlichting in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2.
Ook zijn de stukken digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De bronbestanden van het voorontwerpbestemmingsplan zijn digitaal beschikbaar op https://digitaleplannen.nl/0828/. Het identificatienummer van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0828.BPkromstross2021- VO01.

Wilt u méér informatie over het voorontwerpbestemmingsplan?
Belt u dan met mevrouw M. van den Hogen of mevrouw N. van Zuijlen van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via het telefoonnummer 14 0412. Indien u dit wilt, kan een afspraak worden gemaakt waarop u uw vragen kunt stellen. Uiteraard wordt daarbij gelet op de geldende coronamaatregelen.

Operatie steenbreek: regentonactie

Operatie steenbreek is een campagne die gevoerd wordt om bewoners te stimuleren om hun tuin te ‘onttegelen’ en om daarvoor in de plaats een plant, boom of struik neer te zetten. Dit is goed voor de biodiversiteit.

In het kader van deze campagne wordt er een regentonnen actie gehouden, waarbij bewoners een kortingsbon krijgen op de aanschaf van een regenton.

Door klimaatverandering zal het vaker heviger gaan regenen en langer droog blijven. Daarom is het belangrijk dat mensen zelf hun water opvangen, zodat ze geen beroep hoeven te doen in droge periodes op ons drinkwater om te planten water te geven.

Deze actie loopt van 1 oktober 2020 t/m 31 oktober 2020.

Klik hier voor de kortingsbon.

Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken?

Van moestuinen en dorpsfeesten, tot aan wijkpleinen en theatervoorstellingen; Kern met Pit ondersteunt mensen met dromen voor hun buurt met gratis kennis, advies en een groot netwerk. Is het idee binnen een jaar uitgevoerd? Dan krijgen de buurtbewoners 1000 euro voor hun initiatief én maken ze kans op de Gouden Pit ter waarde van 3000 euro. De inschrijving voor Kern met Pit 2021 is nu geopend!

Meedoen
Heb jij ook een goed idee? Kan jouw buurt wel wat pit gebruiken? Dan is het tijd voor actie! Schrijf je in voor Kern met Pit 2021. Het aanmelden van projecten kan tot en met 31 oktober 2020 via www.kernmetpit.nl. De verwachting is dat meer dan 200 initiatieven zich gaan inschrijven. De deelnemers zijn verspreid over heel Nederland. Van dorp tot stad, van krimpgemeente tot de Randstad: Kern met Pit is er voor iedereen met een goed idee voor zijn buurt.

Meer info? Klik hier.

Opening 26 september fietstunnel Ussenstraat

De fietstunnel aan de Ussenstraat heeft een ware metamorfose gekregen. Kunstenaars hebben de muren geverfd en bespoten met graffiti.

De wijkraden Oss Noord-West en Centrum, Krinkelhoek en Mettegeupel verzorgen daarom een gezellige opening. Op 26 september 2020 staan zij naast de tunnelbak aan de Ussense zijde met de tent.

Tevens is de vraag gesteld om ook de buitenzijde op een zelfde wijze te doen. Hiervoor zal de gemeente en beide wijkraden een budget ter beschikbaar stellen om dat voor elkaar te krijgen.

Voordat de kunstenaars weer aan de slag kunnen, moet eerst de buitenzijde van de tunnel voorzien worden van een grondlaag.
Voor deze klus zoeken we buurtbewoners die ons daarbij willen helpen. Voor verf en materiaal wordt gezorgd. Datum om te schilderen wordt nader bepaald.

Wilt u meehelpen? Meldt u zich dan aan door een bericht te sturen naar wijkraadossnoordwest@gmail.com