Categorie: Nieuws

Uitkomsten woonwensenonderzoek gemeente Oss bekend

Gemeente Oss heeft in 2019 weer mee gedaan aan het woonwensenonderzoek. Dit onderzoek wordt iedere vier jaar gehouden in de regio. In de periode januari – maart 2019 hebben ruim 4.100 inwoners de vragenlijst ingevuld en hun woonwensen aangegeven. De uitkomsten zijn nu bekend. Tijdens de podiumbijeenkomst van 9 januari 2020 presenteert de onderzoekster de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek voor de gemeente Oss.

Klik hier voor meer informatie.

Veiligheid maken we samen!

In plaats van een openbare vergadering organiseert de Wijkraad op donderdag 21 november 2019 een thema-avond (zie aankondiging).

U maakt kennis met onze wijkagenten Carlo van Erp en Ruud Nooijen. De straatcoach, de jeugdagent en de jongerenwerker vertellen wat zij doen in onze wijk voor wat betreft de jongeren. Natuurlijk is er tijd om uw vragen aan hen te stellen.

Hopelijk tot ziens op 21 november 2019.

Wijkraad Oss Noord-West

Bewonersbijeenkomsten Duurzame Polder

In oktober en november zijn er weer bewonersavonden over de Duurzame Polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch. Tijdens deze bijeenkomsten zie je wat er tot nu toe aan informatie is opgehaald en waar dat toe heeft geleid. Zo kun je verschillende ontwikkelperspectieven zien.

Jouw reactie helpt het project om een adviesnota op te stellen die naar de gemeenteraden van ’s-Hertogenbosch, Oss en Provinciale Staten gaat. Je bent van harte welkom om langs te komen!


Data, locaties en tijden

Er zijn drie bijeenkomsten gepland:

• Woensdag 30 oktober van 19.30 tot 21.30 uur in MFA De Koppelinck, Kloosterstraat 6 in Geffen;

• Woensdag 6 november van 19.30 tot 21.30 uur in Villa Fleurie, Driesprong 11 in Rosmalen;

• Woensdag 13 november van 19.30 tot 21.30 uur in Zaal Hertog Jan van Brabant, Marktplein 13-15 in Lith.


Aanmelden

Meld je vooraf aan via www.oss.nl/duurzamepolderbijeenkomsten

Feestavond voor mantelzorgers uit de gemeente Oss

U bent mantelzorger en zorgt voor een naaste met een ziekte of beperking. Dit kan een hele opgave zijn. Daar willen de gemeente Oss en ONS welzijn graag bij stil staan. De gemeente nodigt u van harte uit om, eventueel samen met degene voor wie u zorgt, op 15 november te komen genieten van een geheel verzorgde avond in De Lievekamp in Oss. Als blijk van waardering voor uw inzet. Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/to/Feestavond-voor-mantelzorgers-uit-de-gemeente-Oss.htm

Bij de wedstrijd Praktisch Alles Groen wonnen bewoners en begeleiders van het Elzeneindhuis en wijkraad Ruwaard met het project ‘Slowpad’. Een wandelroute met allerlei kleine zijpaden in het groen naar speeltoestellen en insektenhotel is aangelegd. Woont u in de gemeente Oss en heeft u ook een idee om samen met uw buurtgenoten, de buurt, de wijk of het dorp waarin u woont nóg mooier, leuker, beter en leefbaarder te maken? Maak dan een ontwerp en doe mee aan de wedstrijd Praktisch Alles Groen!

Dien uw ontwerp uiterlijk dinsdag 1 oktober 2019 in. Meer informatie en de voorwaarden staan op  www.praktischallesgroen.nl