Agenda

Voor 2021 heeft de wijkraad data vastgesteld voor de openbare wijkraadsvergaderingen.
Deze vergaderingen kunnen digitaal of op locatie plaatsvinden. Dat hangt van de coronamaatregelen af. Houdt onze website goed in de gaten. Op 16 september 2021 om 20:00 uur is de eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering.
 
De andere openbare vergadering staan gepland op:
  • 14 oktober 2021
  • 18 november 2021
  • 9 december 2021
 

Spreekrecht

U bent als bewoner van harte welkom op de openbare vergadering van wijkraad Oss Noord-West. In de vergadering wordt u op de hoogte gehouden van alle projecten die in de wijk plaatsvinden. U krijgt ook de mogelijkheid om met ons mee te denken. Wilt u iets onder de aandacht brengen dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt dat vooraf aanvragen bij de voorzitter of laten weten via wijkraadossnoordwest@gmail.com.