Agenda

Door de corona maatregelen heeft de wijkraad besloten om dit jaar geen openbare wijkraadsvergaderingen meer te houden.
In de plaats daarvan gaat de wijkraad met de tent de wijk in. U krijgt de mogelijkheid om vragen of opmerkingen voor te leggen. Heeft u ideeën voor uw buurt, of is er iets waar u graag aandacht voor wilt vragen, kom bij ons langs om te praten om zo samen de leefbaarheid in de buurt te vergroten en er samen iets moois van te maken.
 
Van september 2020 tot en met december 2020 staan wij één keer in de maand met de tent op een locatie in de wijk:
  • op zaterdag 26 september 2020 van 14u00 tot 16u00 bij de opening van de tunnel Ussenstraat.
  • op donderdagavond 15 oktober 2020 van 19u00 tot 21u00 bij de vernieuwe speeltuin aan de Burgemeester Ploegmakerslaan.
  • op donderdagavond 19 november 2020 van 19u00 tot 21u00 op de hoek van de Westerveldlaan/Schalkskampweg.
  • op zaterdag 19 december 2020 in het winkelcentrum Wolfskooi in Ussen. De wijkraad deelt dan oliebollen uit.

Noteer deze data in uw agenda en kom langs.
Koffie en thee met iets lekkers staat voor u klaar.

Spreekrecht

Zodra het weer mogelijk is, bent u als bewoner van harte welkom op de openbare vergadering van wijkraad Oss Noord-West. In de vergadering wordt u op de hoogte gehouden van alle projecten die in de wijk plaatsvinden. U krijgt ook de mogelijkheid om met ons mee te denken. Wilt u iets onder de aandacht brengen dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt dat vooraf aanvragen bij de voorzitter of laten weten via wijkraadossnoordwest@gmail.com.