Agenda

Door de coronamaatregelen heeft de wijkraad besloten om dit jaar geen openbare wijkraadsvergaderingen meer te houden. Dat betekent dat wij ook nog niet met de tent de wijk in kunnen. Zodra het weer mogelijk is, zal een datum worden gepland.

Spreekrecht

Zodra het weer mogelijk is, bent u als bewoner van harte welkom op de openbare vergadering van wijkraad Oss Noord-West. In de vergadering wordt u op de hoogte gehouden van alle projecten die in de wijk plaatsvinden. U krijgt ook de mogelijkheid om met ons mee te denken. Wilt u iets onder de aandacht brengen dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt dat vooraf aanvragen bij de voorzitter of laten weten via wijkraadossnoordwest@gmail.com.