Lopende projecten

De wijkraad wordt betrokken bij diverse projecten die onze wijk aangaan, al dan niet in samenwerking met de gemeente Oss. Omdat de wijkraadsleden niet overal tegelijk kunnen zijn, zoekt de wijkraad doorlopend vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen. 

Wilt u de wijkraad helpen of uw expertise over een bepaald onderwerp aanbieden? Stuur een e-mailbericht naar wijkraadossnoordwest@gmail.com.

Preventieteam

Het preventieteam is altijd op zoek naar actieve buurtbewoners die zich willen inzetten voor een veilige woon- en leefomgeving. Ongeveer 11 avonden per jaar gaan zij gezamelijk de wijk in, op zoek naar onveilige situaties.

Wilt u deelnemen aan activiteiten van het preventieteam?

U bent van harte welkom! Neem contact op met Marian de Sain-van den Hoven, telnr. 06 51850633, wijkraadossnoordwest@gmail.com.

Meer informatie: https://drive.google.com/open?id=1D05KJ5cmsZjm_MrJmQOJfk_88j2rmsVd

Whatsapp Buurtpreventie

Iedere minuut vindt in Nederland wel een inbraak plaats en als de avonden langer worden stijgt het aantal woninginbraken. Veilig wonen is bewust wonen. U kunt samen met uw buren een steentje bijdragen aan de veiligheid in uw buurt.

Uit onderzoek is gebleken dat WhatsApp-groepen voor buurtpreventie inbrekers afschrikken. In buurten waar bewoners via WhatsApp verdachte situaties met elkaar delen, is het aantal inbraken met 50 procent afgenomen. De inbrekers laten deze buurten vaak links liggen.

Meer informatie:

Duurzame Polder

De gemeenten Oss en ’s-Hertogenbosch willen in 2050 energieneutraal zijn. De Provincie Noord-Brabant wil dat in 2030 al 50 procent van alle energie uit duurzame bronnen komt. Om hier een bijdrage aan te leveren, verkennen de Provincie en de twee gemeenten gezamenlijk wat de mogelijkheden zijn om in de polder tussen Oss en ’s-Hertogenbosch windmolens en zonnevelden aan te leggen. Daarbij wegen zij belangen af die in het gebied spelen.

De wijk- en dorpsraden van Oss Noord-West, Lith, Geffen, Rosmalen en ’s-Hertogenbosch nemen plaats in de klankbordgroep om het proces te bewaken.

Meer informatie: https://www.duurzamepolder.nl/

Presentatie

Herinrichting Hazenkamplaan-Leygraaf

In 2020 wordt de Hazenkamplaan en Leygraaf vanaf het winkelcentrum Wolfskooi opgeknapt. De verharding moet vervangen worden. Verder streeft de gemeente naar de aanleg van vrijliggende fietspaden.

Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/Oss-Hazenkamplaan-Leygraaf-herinrichting.htm

Herontwikkeling woonwagenlocatie Brasem – Oss

Er komen zes nieuwe standplaatsen op de woonwagenlocatie aan de Brasem in Oss. In totaal zijn er straks dus weer 8 standplaatsen op deze woonwagenlocatie. De gemeenteraad heeft namelijk eind 2016 besloten om af te stappen van het afbouwbeleid voor woonwagenlocaties en om het oorspronkelijk aantal standplaatsen terug te brengen.

Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/herontwikkeling_woonwagenlocatie_brasem_oss.htm

Herinrichten Peellaan in Oss

De gemeente gaat de Peellaan in Oss herinrichten in 2019. Na veel klachten over bomen en parkeren gaat de gemeente de straat en het groen aanpassen. In overleg met bewoners is nu een conceptontwerp gemaakt.

Meer informatie: https://www.oss.nl/inwoners/actueel/plannen-en-projecten/Herinrichten_Peelllaan_in_Oss.htm

Multifunctionele accommodatie (MFA)

In 2018 stelde de gemeenteraad 6,4 miljoen euro beschikbaar voor de verbouwing van sportzaal Ussenstelt tot een multifunctionele accommodatie voor Oss-Noordwest. Met wijkcentrum De Hille, buurtcentrum De Bonte Hoef, sportzaal Ussenstelt en scouting Ussen als toekomstige gebruikers.

Laatste informatie: https://www.ad.nl/oss/oss-zet-plannen-voor-wijkcentrum-ussen-in-de-ijskast-constructie-ussenstelt-blijkt-niet-stevig-genoeg~a919e3be/