Uitleen materialen

De wijkraad faciliteert buurtverenigingen en woongroepen door materialen ter beschikking te stellen, die kunnen worden gebruikt bij evenementen of andere sociaal culturele activiteiten.

De te organiseren activiteiten mogen géén commercieel karakter hebben en mogen niet wijk overstijgend zijn.

Men kan de materialen lenen door een aanvraag in te dienen bij de wijkraad.De aanvraag kan worden gestuurd naar emailadres: jos.boerakker@ziggo.nl De wijkraad houdt een planning bij van de uitleen. Er wordt uitgegeven volgens het principe: "wie het eerst komt, wie het eerst maalt".

Ophalen en innemen van de te lenen materialen wordt begeleid door iemand van de wijkraad. Moment van halen en terugbrengen zal in overleg worden bepaald. Materialen moeten schoon, droog en onbeschadigd te worden teruggebracht.

                     
  wijk Bar Bar tent tent party
electr.
prik kabel regen panna
  kar
tafels
kruk 8x4 4x4 tafel
heater
snoer
haspel
goot veld
  1 x 8 x 26x 4x 1x 3x 3x 2x 2x 2x 1x
                       
   
 • Wijkkar - Aanhanger met huif, ongeremd max 750 kg. Mag worden gebruikt rijbewijs B
 • Bar tafels - Sta-tafels met een diameter van 90 cm
 • Barkrukken - Stapelbare barkrukken Hamerslag Grijs
 • Tent 1 tm 4 - Partytent maat 8 meter bij 4 meter palen 38 mm 4 zijden gesloten
 • Tent 5 - Partytent maat 4 meter bij 4 meter palen 38 mm 4 zijden gesloten
 • Partytafels - Lage uitklapbare tafels 1,8 x 0,8 meter
 • Heater - Electrische verwarming 2000 watt zelfstandig staand  en ongeveer 1,8 meter hoog
 • Priksnoer - Prikkabel met led lampjes 20 meter lang
 • Priksnoer 2 - Prikkabel met standaard lampjes 20 meter lang
 • Haspel 1 - Kabelhaspel 50 meter
 • Haspel 2 - Kabelhaspel 40 meter
 • Regengoot - Gootje om 2 partytenten van 8 x 4 te koppelen
 • Pannaveld - Opblaasbaar pannaveld (geschikt voor jongere kinderen)

 

 • Tenten 8 x 4 - De 8x4 tenten bestaan uit 32 stokken (10 poten, 10 spanten en 12 liggers ), 9 koppelstukken, 6 eindstukken, dak, 2 lange wanden, 2 korte wanden, 40 elastieken, haringen en scheerlijnen.
 • Tenten 4 x 4 - De 4x4 tenten bestaan uit 18 stokken (6 poten, 6 spanten en 6 liggers ), 3 koppelstukken, 6 eindstukken, dak, 2 lange wanden, 2 korte wanden, 40 elastieken, haringen en scheerlijnen.

De hulpstukken van de tenten dienen per bak te worden teruggeleverd. Dit betekent dat de juiste aantallen haringen, scheerlijnen en elastieken per bak worden teruggebracht. De 40 elastieken dienen gebost te worden per 10. e.e.a. zoals ze zijn ontvangen