Sponsoring

Lees hier meer informatie omtrent sponsoring

Wijziging sponsorbijdrage

 • Oss, 27 oktober 2018

  Beste buurtvereniging en/of activiteitengroep,

  Zoals jullie weten zijn in onze wijk tal van organisaties, die zich bezig houden met het welzijn van wijkbewoners.

  Een van de doelstellingen van zowel wijkraad als de wijkstichting, is het ondersteunen van buurtactiviteiten op sociaal / cultureel gebied. Het koesteren van deze initiatieven staat bij ons beiden op een hoog vaandel.

  Om het organiseren van dit soort activiteiten te ondersteunen en makkelijker te maken, stelt de wijkraad sinds jaar en dag onze “Feestkar” ter beschikking. Deze aanhanger bevat allerlei materialen zoals  tenten, tafels, krukken, verlichting, verwarming etc.

  Ook de wijkstichting leent diverse materalen uit, zoals oudhollandse spelen etc. uit.

  Buiten deze fysieke steun, willen wijkraad en wijkstichting buurt-initiatieven ondersteunen met een geldelijke bijdrage.

  Sinds lange tijd kunnen jullie subsidie aanvragen voor buurtactiviteiten en indien wordt voldaan aan de voorwaarden, ondersteunen wij jullie graag.

  Deze sponsoring wordt toegekend op basis van een convenant, dat de wijkstichting en wijkraad jaren geleden hebben afgesloten. 

  In het kort houdt dit convenant in, dat subsidie wordt aangevraagd bij de wijkstichting. De penningmeester van de wijkstichting heeft de regie en beoordeelt de aanvraag. Bij een positieve beoordeling maakt hij een deel van  de toegekende subsidie over aan jullie en geeft aan de penningmeester van de wijkraad een advies om ook een deel over te maken. Jullie kregen dus tot nu toe altijd een betaling van zowel wijkraad als wijkstichting. 

  Het is gebleken dat bovengenoemde werkwijze communicatief en uitvoerend erg omslachtig is.

  Wijkstichting en wijkraad hebben besloten om jullie subsidieaanvraag eenvoudiger te maken.

  Subsidie kan in het vervolg worden aangevraagd via de penningmeester van de wijkraad (jos.boerakker@ziggo.nl). De wijze van aanvragen is niet veranderd. Het aanvraagformulier kan worden gedownload via de website van de wijkraad.

  Na beoordeling van de aanvraag en bij een positieve beslissing zal de penningmeester van de wijkraad het volledig toe te kennen bedrag aan jullie overmaken. Hij zal achteraf een deel van de subsidie terugvragen bij de wijkstichting.

  Wij denken met bovengenoemde aanpassing een vereenvoudiging te hebben doorgevoerd om jullie initiatieven beter en eenvoudiger te kunnen ondersteunen.

  Met Vriendelijke Groet

  Wijkstichting De Noordwester Wijkraad Oss Noord West