De wijkraad

De wijkraad (bestaande uit 7 personen) is een overheidsinitiatief, namelijk een
B&W - adviesorgaan en is gekoppeld aan een bepaalde wijk.
De wijkraad heeft als missie het verkleinen van de afstand tussen overheid en burger en het betrekken van bewoners bij het fysiek beheer en de leefbaarheid van de wijk.

Wijze van benoeming
De wijkraad draagt, in samenspraak met de wijkstichting, de 7 personen voor aan B&W danwel verloopt de benoeming door B&W via verkiezingen. Beroepskrachten hebben in het overleg een adviserende rol.

Doel
De wijkraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die het eigen territorale gebied specifiek aangaan. Het gaat daarbij om zaken van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en beheer en inrichting van openbare ruimte.

Functies en taken
* Signaleren en analyseren van knelpunten.
* Belangen behartigen van de wijkbewoners.
* Informatie verstrekken aan de wijkbewoners.
* Organiseren en bevorderen van inspraak door bewoners bij b.v.
   bewonersavonden.
* Intermediair tussen bewoners en instanties.
* Afstemming bereiken met betrokken organisaties.
* Adviseren van betrokken organisaties.
* Beheer leefbaarheidsbudget (beslissingsbevoegdheid).
* Een verwijzende functie.

Voorwaarden
* Vertegenwoordiging zoveel mogelijk een afspiegeling van de wijk.
* Mensen met voldoende kennis, inzet en tijd.
* Netwerk van buurtvertegenwoordigers.
* Ondersteuning door de wijkcoördinator.
*
Goede contacten met het kernteam, wijkstichting en verdere netwerken.
* Ruimte voor vergaderingen.
* Budget - communicatiemiddelen in de wijk.
* Administratief apparaat - heldere procedures.

Patric van den Akker
Biezenkamp 26
5345GK Oss
0412-649720

Jos Boerakker
Weverseind 19
5345 ZP  Oss
(0412) 638 039

Cor Mulders
De Bongerd 76
5345 JV Oss
(0412) 63 49 94

Frank Naaijkens
Anker 6
5345 BZ Oss
(0412) 651402

Marian de Sain
Hekelstraat 3
5345 XH Oss
(06) 51850633

Arno Voormolen
Jupiterweg 124
5345 LV  Oss
(0412) 850 469

Vacature

Tekstgrootte: A A

Laatste Nieuws

Wijkraad Oss Noordwest: iets voor U?
Als wijk- of dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medewijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de…
Lees verder…

Data openbare vergaderingen

22 februari 2018
22 maart 2018
17 april 2018
28 juni 2018
30 augustus 2018
27 september 2018
15 november 2018
13 december 2018

Contactgegevens

Wijkcoördinator Oss Noord-West 
Peggy Mulderij
140412
p.mulderij@oss.nl

Gebiedsbeheerders Oss Noord-West
140412
Quintin Michielsen
q.michielsen@oss.nl
Joop de Groot
j.de.groot@oss.nl


Voor ons contactformulier
Klik hier...
Voor overige links
Klik hier...