Actief in uw wijk!

De wijkraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan B&W over sociale en fysieke knelpunten in de wijk en geeft advies op vroegtijdig door de gemeente aangedragen plannen. Dit advies is niet bindend.
De wijkraad stelt een meerjarig wijkplan vast en adviseert B&W hierin (zie ook de pagina met projecten). Het feitelijke wijkplan wordt door de gemeentelijke beleidsmedewerker opgesteld en bewaakt in overleg met de overige leden en adviseurs.

Bewoners, bewonersgroepen en buurtverenigingen hebben formeel spreekrecht in de openbare wijkraad bijeenkomsten. Wezenlijk is dat bewoners ook tijdens de vergadering hun zegje kunnen doen en volop participeren.

Een goede wisselwerking tussen wijkraad en wijkstichting is noodzakelijk: indien van belang organiseert de wijkraad bewonersavonden in relatie tot de formele adviesfunctie.

Tekstgrootte: A A

Laatste Nieuws

Wijkraad Oss Noordwest: iets voor U?
Als wijk- of dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medewijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken. Ook de…
Lees verder…

Data openbare vergaderingen

22 februari 2018
22 maart 2018
17 april 2018
28 juni 2018
30 augustus 2018
27 september 2018
15 november 2018
13 december 2018

Contactgegevens

Wijkcoördinator Oss Noord-West 
Peggy Mulderij
140412
p.mulderij@oss.nl

Gebiedsbeheerders Oss Noord-West
140412
Quintin Michielsen
q.michielsen@oss.nl
Joop de Groot
j.de.groot@oss.nl


Voor ons contactformulier
Klik hier...
Voor overige links
Klik hier...