Agenda

De eerstvolgende openbare wijkraadsvergadering is op 7 oktober 2019 om 20:00 uur in het wijkcentrum De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9 te Oss.

 • Opening
 • Politie
 • Preventieteam
 • Spreekrecht
 • Wijkstichting
 • Gemeente Oss
 • Wijkraad
 • Notulen
 • Rondvraag
 • Afsluiting/borrel

De volgende openbare vergaderingen zijn op:

 • 21 november 2019
 • 12 december 2019

 

Spreekrecht

U bent als bewoner van harte welkom op de openbare vergadering van wijkraad Oss Noord-West. In de vergadering wordt u op de hoogte gehouden van alle projecten die in de wijk plaatsvinden. U krijgt ook de mogelijkheid om met ons mee te denken. Wilt u iets onder de aandacht brengen dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt dat vooraf aanvragen bij de voorzitter of laten weten via wijkraadossnoordwest@gmail.com.