Agenda

Op donderdag 20 februari 2020 is de volgende openbare vergadering van de wijkraad.

U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in het wijkcentrum De Bonte Hoef, De Vlasakkers 9 te Oss. De avond start om 20.00 uur.
 
De volgende openbare vergaderingen zijn op:
  • 19 maart 2020
  • 23 april 2020
  • 18 juni 2020
  • 17 september 2020
  • 15 oktober 2020
  • 19 november 2020
  • 10 december 2020

Spreekrecht

U bent als bewoner van harte welkom op de openbare vergadering van wijkraad Oss Noord-West. In de vergadering wordt u op de hoogte gehouden van alle projecten die in de wijk plaatsvinden. U krijgt ook de mogelijkheid om met ons mee te denken. Wilt u iets onder de aandacht brengen dan kunt u gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt dat vooraf aanvragen bij de voorzitter of laten weten via wijkraadossnoordwest@gmail.com.