Facebook berichten

Twitter berichten

Neem persoonlijk contact op.

Mocht u er niet uitkomen met betrekking tot informatie op deze website, kunt u gerust contact met de wijkraad opnemen.

De Wijk

Als wijk- of dorpsraadslid benader, activeer en motiveer je medewijkbewoners om samen ideeën en plannen waar te maken.

 

Ideeën

Ook de gemeente betrekt de wijk- of dorpsraad bij vragen of ontwikkelingen over de leefbaarheid en veiligheid in jouw wijk of dorp.

Vergaderingen

Jouw kennis en ervaring gebruik je in deze gesprekken.

Adviseren

De wijkraad houdt zich, gevraagd en ongevraagd, actief bezig met alle zaken die het eigen territorale gebied specifiek aangaan. Het gaat daarbij om zaken van leefbaarheid, veiligheid, sociaal cultureel welzijn en beheer en inrichting van openbare ruimte.

Daarnaast adviseert de wijk- of dorpsraad het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss. 

Schrijf u in voor de nieuwsbrief van
Wijkraad Oss Noord-West